9.The Interview caption written in The Thairath Newspaper , Publish:20/2/20

The Interview caption written in The Thairath Newspaper , Publish:20/2/2010 (Thai Language)

ใช้เว็บปรับโฉม รร.จิ๋ว ดึงเงินสะพัด42 ล.บาท

กระทรวงวิทย์ฯ เผยตลาดออนไลน์ดันโรงแรมเล็กแจ้งเกิดผ่านเว็บ พบไตรมาสสุดท้ายปี 52 ดึงยอดนักท่องเที่ยวจากเว็บกว่า 42 ล้านบาท สร้างลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่า 30% ตั้งเป้าลุยโฮมสเตย์...


คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จากการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ไอทีสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการโรงแรม 1-3 ดาว ให้ขยายธุรกิจและประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง (online marketing) ไปยังกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นผลที่ได้รับน่าพอใจเป็นอย่างมาก สามารถสร้างรายได้ภายใน 3 เดือนสุดท้ายของโครงการถึง 42 ล้านบาท

รมว.วิทย์ฯ กล่าวต่อว่า จากกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าอบรมที่มีถึง 312 รายทั่วประเทศ มี 88% ที่ดำเนินการสร้างเว็บไซต์แนวใหม่ผ่านการตลาดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เสร็จสิ้นแล้วทุกหัวข้อรวมถึงบางรายที่ทำเสร็จเพียงบางส่วน ผลที่เกิดขึ้นคือ มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพิ่มขึ้น 31.33% มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาที่โรงแรมเพิ่มขึ้น 29.73% มียอดขายจากช่องทางเว็บไซต์ เพิ่มขึ้นถึง 30.49%

นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค ว่า โครงการนี้ผู้ประกอบการได้ส่งคนเข้าร่วม 2 ระดับคือ ผู้บริหารโรงแรม 1 คน และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเว็บไซต์ หรือการขายอีก 1 คน ที่มีหลักสูตรอบรม 2 หลักสูตรคือ 1.การฝึกอบรมการตลาดออนไลน์เชิงปฏิบัติ (e-Marketing Workshop) สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมใช้ช่องทางออนไลน์อยู่ในปัจจุบัน โดยมีเว็บไซต์ที่มี domain name เป็นของตนเอง มีระยะเวลาทำเวิร์คช้อป จำนวน 3 วันต่อเนื่องกัน และติดตามผลการนำไปปฏิบัติ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 30 ผู้ประกอบการ ดำเนินการไปทั้งสิ้น 13 รุ่น รวมจำนวน 312 โรงแรม 2. การฝึกอบรมและเวิร์คช้อป การสร้างเว็บไซต์ สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมที่ยังไม่มีเว็บไซต์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้การทำเว็บไซต์ และได้รับเว็บไซต์พร้อมโดเมนเนม มีอายุการใช้งาน 1 ปี ระยะเวลาการทำเวิร์คช้อป จำนวน 2 วันต่อเนื่องกัน กลุ่มละไม่เกิน 30 ผู้ประกอบการ ดำเนินการไปทั้งสิ้น 3 รุ่น จำนวน 70 โรงแรม

ผอ.ซอฟต์แวร์พาร์ค กล่าวต่อว่า จากนั้น ผู้ประกอบการได้นำกลับไปปฏิบัติโดยปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงแรม และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ด้วยความรู้ที่ได้รับมา เช่น การปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ การปรับปรุงโครงสร้างการใช้งานของเว็บไซต์ การเชื่อมโยงเว็บไซต์กับเว็บไซต์อื่น ทำให้เว็บไซต์โรงแรมมีผลที่ดีขึ้นในหลาย ๆ ด้าน เช่น ติดอันดับที่ดีใน Search Engine เช่น กูเกิล ทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง มีระบบโซเชียล เน็ตเวิร์ค สำหรับติดต่อกับผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง

นายนโรฒน์ เรืองระวีวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมอโยธยา www.AyothayaHotel.com กล่าวว่า โรงแรมตามต่างจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ มักจะมีคนพักน้อย เพราะคนจะนิยมไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ ดังนั้นจึงต้องดึงประเพณี และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ผนวกเข้ามาในเว็บไซต์ ทั้งนี้ หลังจากเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จนติดหน้าแรกของกูเกิล และโฆษณาด้วย ทำให้ตลาดได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ยอดจองห้องพักเพิ่มขึ้นเป็น 50% จากเดิม 10%

นางสาวจิดาภา อิทธิพงศ์ กรรมการบริหาร สมุยเบปวิว วิลล่า แอนด์รีสอร์ท กล่าวว่า หลังจากพัฒนาเว็บไซต์โรงแรมขึ้น ขณะนี้ โรงแรมมีลูกค้าเพิ่มขึ้น 10% โดยเป็นลูกค้าประเทศไทย 3% ที่เหลือเป็นลูกค้าแถบยุโรป เยอรมัน และจีน อีกทั้ง ตั้งเป้าว่า ภายในปี 2553 จะพัฒนาซอฟต์แวร์เว็บไซตให้เป็นภาษาไทย จีน และรัสเซีย ตามลำดับ โดยเริ่มจากภาษาไทยไตรมาส 2 นี้ พร้อมระบุว่า ภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่ไม่ได้ส่งผลให้ลูกค้าคนไทยน้อย แต่เพราะสมุยมีค่าเดินทางแพงและเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว